Επικοινωνία

Επικοινωνία

Στοιχεία Επικοινωνίας

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Ελίνα Συριτζίδου
τηλ. +30 2313 319110