Ποιοι Είμαστε

Ποιοι Είμαστε

Φορείς

Οι φορείς που έχουν την ευθύνη για την οργάνωση της ThessWeek, είναι οι εξής:

 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
 • Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ)
 • Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)
 • Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ)
 • Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)
 • Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας (ΑΖΚ)
 • Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ)
 • Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ)
 • Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙΘ)
 • Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
 • Δίκτυο ΠΡΑΞΗ (ΔΠ)
 • Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ)
 • Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ)
 • Enterprise Greece (EG)
 • Υπουργείο Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης) (Υ.ΜΑ.Θ)
 • The Balkan and Black Sea ICT Clusters Network (ICT-BBS)
 • Δήμος Θεσσαλονίκης (ΔΘ)
 • Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης (ΟΤΘ)
 • Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ)
 • Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων και Επαγγελματιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΠΥ) (ΕΠΥ)

Οι παραπάνω φορείς διοργανώνουν το 7ο TECHNOLOGY FORUM, που για το 2020 θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο, την 1η Οκτωβρίου 2020 από τις 9:00 – 18:00.

Το Technology Forum περιλαμβάνει ένα σύνολο δράσεων για την ανάδειξη των συνεργασιών και των αποτελεσμάτων τους, στο τομέα της καινοτομίας και Τεχνολογίας το οποίο συνεχώς εμπλουτίζεται, όπως:

 1. Technology Forum-Το συνέδριο της πληροφορικής
 2. Διαγωνισμός «Συνεργάζομαι»
 3. Β2Β συναστήσεις – Enterprise Europe Network (Δικτυο Πράξη)
 4. Προώθηση επιχειρήσεων – Enterprise Greece
 5. Συνεργασία με άλλες δράσεις ενίσχυσης καινοτομιών

Περισσότερες πληροφορίες: http://technology-forum.eu/