Τι είναι η ThessWeek

Τι είναι η ThessWeek

Μια εβδομάδα γεμάτη από events…

Από 9 – 17 Οκτωβρίου, φορείς της Βορείου Ελλάδος συγκεντρώνουν και συντονίζουν τις εκδηλώσεις τους σε μια εβδομάδα, προσπαθώντας να αποτελέσει πόλο έλξης η Θεσσαλονίκη για όλη τη Νότια Ευρώπη. Έτσι, ο φετινός Οκτώβριος, έχει αέρα τεχνολογίας, εκπαίδευσης, καινοτομίας.

9 – 17 Οκτωβρίου , σημείο αναφοράς η Θεσσαλονίκη.

Από 9 – 17 Οκτωβρίου, φορείς της Βορείου Ελλάδος συγκεντρώνουν και συντονίζουν τις εκδηλώσεις τους σε μια εβδομάδα, προσπαθώντας να αποτελέσει πόλο έλξης η Θεσσαλονίκη για όλη τη Νότια Ευρώπη.

Έτσι, ο φετινός Οκτώβριος, έχει αέρα τεχνολογίας, εκπαίδευσης, καινοτομίας.

THESSWEEK, η εβδομάδα θεσμός για την πόλη της Θεσσαλονίκης.

Ποιες εκδηλώσεις μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα της Thessweek;
Όλες οι εκδηλώσεις, αρκεί να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

Να λάβει χώρα στο διάστημα 9 – 17 Οκτωβρίου 2021
Να έχει σχέση με την τεχνολογία ή την καινοτομία
Να έχει αναμενόμενο αριθμό συμμετεχόντων μεγαλύτερο από 40 άτομα
Να μην αποτελεί εμπορική προώθηση ενός προϊόντος ή μιας λύσης από κάποια εταιρεία ή όμιλο εταιρειών