Εκδηλώσεις

  • Εκδηλώσεις στις 15-05-2018

    Θεσσαλονίκη Demo Days
  • Εκδηλώσεις στις 16-05-2018

    5ο Technology Forum